LATIHAN 1

Gambarkan objek-objek di bawah ini dengan menggunakan software Autocad:

a. gambar26

b. gambar27